Profil - Lebioda Jerzy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne