Profil - Łęczyński Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne