Profil - Lewak Zbigniew

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne