Profil - Lewandowski Zygmunt.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne