Profil - Liboszka Adam

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne