Profil - Lipiński Florian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne