Profil - Lipiński Paweł

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne