Profil - Lipiński Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne