Profil - Liszka Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne