Profil - Lorbiecki Brunon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne