Profil - Lubiarz Marian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne