Profil - Łukaszewicz Edward

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne