Profil - Łysakowski Tomasz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne