Profil - Lasecki Łasecki Henryk

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne