Profil - Lenczewski  Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne