Profil - Łopuszyński Tomasz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne