Profil - Lorenc Erwin

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne