Profil - Ludko Ludwik

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne