Profil - Ludwig Julian Rudolf

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne