Profil - Lachcik Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej