Profil - Lachowicz Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej