Profil - Lachowicz Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej