Profil - Lamhert Klemens

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej