Profil - Laskowski Bernard

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej