Profil - Laskowski Marceli

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej