Profil - Laskowski Wacław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej