Profil - Laskowski Konstanty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej