Profil - Lasota Julian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej