Profil - Lasota Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej