Profil - Latour Stefan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej