Profil - Lawicz Wilhelm

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej