Profil - Lebecka Marja

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej