Profil - Lekarz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej