Profil - Leksa Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej