Profil - Leksiński Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej