Profil - Leliciński Stefan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej