Profil - Leligdowicz Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej