Profil - Lenart Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej