Profil - Leniec Ksawery

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej