Profil - Lenik Andrzej

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej