Profil - Leonowicz Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej