Profil - Leonowicz Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej