Profil - Lepa Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej