Profil - Leroch-Orlof Rudolf

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej