Profil - Leszczar Stefan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej