Profil - Leszczowski Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej