Profil - Leszczyk Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej