Profil - Leszkiewicz Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej