Profil - Leśniak Adam

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej