Profil - Leśniak Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej